Условие задания:

5 Б.
Реши неравенство 5133x1x116925
 
Ответ: x;