Условие задания:

4 Б.
Найди корни уравнения: cos2xsin2x1x2=0
 
Ответ:
подходят корни
x=±iπi;±i