Условие задания:

1 Б.
Найди решение неравенства. Начерти его на оси координат.
x12,3