Условие задания:

3 Б.
6.png
 
Дано:
MN=KL=9,2см MNO=60°
 
Найти:
диаметрiсм
MNR=i°
NKL=i°