Условие задания:

2 Б.
1.png
 
Дано: \(BL =\)12 см, \(LO =\)9 см.                     
  
Вычисли \(BO\).
  
\(BO =\) см.