Условие задания:

2 Б.
Acb.PNG
 
\(CA =\)15 см, \(CB =\)36 см, \(AB =\)39 см.

а) \(tgA =\)ii
(дробь не сокращай)

б) \(S(ABC) =\) см2