Условие задания:

1 Б.
Назови координату точки \(O\).
 
koord.luc1.png
 
Ответ: координата точки \(O\)().